Privacystatement

Privacy Statement Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Astronau (Toypek.eu) gevestigd aan Dinkelstraat 16, 7417 XH Deventer (voorraadlocatie Bloemenksweg 35, 7383RN Voorst), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Astronau, Dinkelstraat 16, 7417XH Deventer, telefoon +31627890858

Bodhi Verhaaf is de Functionaris Gegevensbescherming van Astronau (Toypek.eu).
Hij/zij is te bereiken via info@toypek.eu.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Astronau verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 18 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@toypek.eu, dan verwijderen wij deze informatie uit onze database.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Astronau (Toypek.eu) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren;
– TweeDee accountants & belastingadviseurs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Astronau niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Astronau tussen zit TweeDee accountants & belastingadviseurs gebruikt het door hen gekozen programma voor het verwerken van klantgegevens en orders.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Als u een account aanmaakt, wordt u een geregistreerde klant van onze webshop. Dit betekent dat wij een klantprofiel opstellen, waarin we uw bestelhistorie vastleggen. Wij bewaren uw account en de gegevens totdat u aangeeft dat u deze verwijderd wilt hebben.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende Persoons- en artikelgegevens:
· Persoonsgegevens > Bewaartermijn > 7 jaar > Reden: Fiscale bewaarplicht
· Personalia > Bewaartermijn > 7 jaar > Reden: Fiscale bewaarplicht
· Adres > Bewaartermijn > 7 jaar > Reden: Fiscale bewaarplicht
· Bestelde artikelen > 7 jaar > Reden: Fiscale bewaarplicht

Delen van persoonsgegevens met derden
Astronau verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Astronau maakt gebruik van cookies zoals analytische cookies en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@toypek.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Astronau zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Astronau wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Astronau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@toypek.eu.

 

Heeft u nog vragen? We helpen u graag verder.

Neem via de onderstaande knop contact met ons op. Ons verkoopteam en technisch specialisten staan klaar om u te helpen!

Openingstijden Ma 09:00 - 18:00 Di 09:00 - 18:00 Wo 09:00 - 18:00 Do 09:00 - 18:00 Vr 09:00 - 17:00 Za 10:00 - 18:00 Zo Gesloten
Wilt u een mobiel toilet kopen?

Een mobiele toiletcabine kopen valt niet onder de impulsieve aankopen. Er zijn een aantal aspecten, waarbij rekening gehouden moet worden bij het kopen van een mobiel toilet. MobielToiletkopen.nl heeft een mobiel toilet ontwikkeld die precies aansluit bij de wensen en behoeften van de Sanitaire voorzieningen markt. Een mobiel toilet kopen bij MobielToiletKopen.nl kunt u doen in vier verschillende kleuren.

De mobiele toiletten kunnen worden geleverd met verschillende extra opties zoals een urinoir, handwas unit en/of een flush systeem. Voor meer informatie over onze mobiele toiletten kunt u op de onderstaande knop drukken of contact met ons opnemen.